برگزاری دوره آمـوزشـی نـمـونـه بـرداری از گـمـرکـات

 

محتوی دوره:

  • نمونه برداری ازمایعات،جامدات،گازها و موادمعدنی
  •  انواع محموله ها
  •  وسایل نمونه برداری
  •  اصول نمونه برداری
  •  روش های نمونه برداری
  •  مراحل نمونه برداری
  •  نمونه برداری از مخازن استوانه ای
  •  نمونه برداری از بسته ها

 اصلاح شده فراخوان گمرکات

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳:۳۱
تعداد بازدید : ۱۱۸