اختتام طرح پژوهشی در مورد کیفیت آب آشامیدنی بسته‌بندی

هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای، بزرگترین گروه ترکیباتی هستند که به عنوان عوامل سرطان‌زا شناخته می‌شوند. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان و آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا این ترکیبات را بر اساس شواهد سرطان‌زایی و جهش‌زایی طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس فهرستی متشکل از 16 ترکیب به عنوان ترکیبات با خطر بالا برای محیط زیست منتشر شده است. در این طرح پژوهشی روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در ترکیب با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-آشکارساز فلوئورسانس برای استخراج و پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری این ترکیبات در 40 نمونه آب بسته‌بندی به کار برده شد. روش پیشنهاد شده در این تحقیق، روشی ساده، سریع و ارزان برای اندازه‌گیری سریع ترکیبات مزبور ارائه شده است که با توجه به سهولت و امکان انجام آن در آزمایشگاه‌های کشور، با انجام تحقیقات تکمیلی امکان پیشنهاد این روش آزمون به عنوان یک روش استاندارد بین‌المللی نیز در دست بررسی است.  

۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸
تعداد بازدید : ۹۳