برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

محتوی دوره:

  • تصدیق
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • توسعه و اصلاح روش‌ها
  • الزامات استاندارد 17025:2017 در خصوص صحه‌گذاری روش‌ها
  • بررسی خصوصیات عملکردی
  • صحت –دقت وتکرارپذیری
  • دقت-دقت میانی
  • خطی بودن و انتخابی بودن
  • حد تشخیص و حد اندازه گیری
  • گستره کاری – حساسیت و استواری
فراخوان صحه گذاری

 

۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۳۱
تعداد بازدید : ۵۷