دوره آموزشی مبانی اندازه شناسی

 

محتوی دوره:

  • تاریخچه
  • آشنایی با BIPM 
  • آشنایی با OIML 
  • آشنایی با سازمان های منطقه ای اندازه شناسی
  • استاندارد ISO/IEC Guide 99
  • استاندارد OIML V1

مبانی

 

۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۹
تعداد بازدید : ۱۸