محسن سویزی: بهره مندی از سرمایه انسانی متخصص و مجرب، وجه تمایز پژوهشگاه استاندارد است.

مشاور رییس پژوهشگاه استاندارد در امور راهبردی و برنامه ریزی، وجود کارکنان توانمند، متخصص و کارآمد را وجه تمایز پژوهشگاه استاندارد دانست.
مشاور رییس پژوهشگاه استاندارد در امور راهبردی و برنامه ریزی، وجود کارکنان توانمند، متخصص و کارآمد را وجه تمایز پژوهشگاه استاندارد دانست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، محسن سوییزی، مشاور رییس پژوهشگاه استاندارد در امور راهبردی و برنامه ریزی، بهره مندی از کارکنان خدوم، توانمند، متخصص و کارآمد را نقطه قوت و وجه تمایز پژوهشگاه استاندارد بر شمرد و گفت:  در سازما نها و جوامع امروزی نیروی انسانی محوری ترین عامل رشد و توسعه به شمار می آید و تیم راهبری پژوهشگاه استاندارد نیروی انسانی شاغل در پژوهشگاه را بزرگترین سرمایه خود می داند و مسیر نیل به توسعه و پیشرفت را جز با مساعدت و همکاری تک تک کارکنان میسر و میسور نمی داند. سویزی از نیاز پژوهشگاه به حفظ و توسعه افراد برای انجام فرآیندهای جاری و آتی خویش خبر داد و گفت: ارتقای پایا و پویای سرمایه انسانی، اعتلا و بالندگی سازمانی را به دنبال خواهد داشت. از این رو هر فرآیندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی متناسب با نوع کار و فعالیت شود، فرایندی سرمایه‌افزا می‌باشد که نتیجه آن به طور مستقیم در کیفیت و کمیت خدمات پژوهشگاه ظاهر می‌شود.
سویزی آموزش را مهم ترین رکن در تعلیم و پرورش افراد دانست و گفت: آموزش‌های مختلف در هر سازمان، به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت کاری، بهبود و توسعه رفتار کارکنان، و کارایی بیشتر سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو آموزش و بهسازی منابع انسانی یک استراتژی کلیدی جهت سازگاری مثبت با شرایط در حال تغییر، و ضمنا به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها قلمداد می‌شود.
مشاور رییس پژوهشگاه استاندارد در امور راهبردی و برنامه ریزی، از تدوین سند راهبردی پنج ساله پژوهشگاه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در تدوین سند راهبردی پژوهشگاه استاندارد، استفاده از توان و استعداد های تک تک کارکنان مد نظر قرار گرفته و توجه به تربیت نیروی انسانی،  احترام و ارزش نهادن به انسانها، مهربانی و معاشرت در بین افراد، جلب رضایت کارکنان، تعهد سازمانی افراد، سازمان متعهد به افراد، ایجاد محیط سالم و از بین بردن محیط استرس زا و جایگزینی آن با محیط اعتماد زا و تشویق فعالیت های مثبت را از زیر بناهای تدوین سند راهبردی پژوهشگاه استاندارد در حوزه منابع انسانی دانست.
سویزی هزینه کردن برای آموزش و ایجاد امنیت روانی برای کارکنان را در زمره سرمایه گذاری راهبردی دانست و عنوان کرد: برای توسعه مشارکت افراد در دستیابی به اهداف سازمان، نیازمند سرمایه گذاری در حوزه آموزش و بسترسازی برای بروز استعدادهای افراد می باشیم که تیم راهبری پژوهشگاه استاندارد این سرمایه گذاری ها را از جنس سرمایه گذاری راهبردی و ارزش افزا می داند نه سرمایه گذاری هزینه کردی و ارزش کاه.

۲۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۱:۱۴
B98E12A1-5770-4E2E-8BC7-A519010363DC |
تعداد بازدید : ۲۷۸