بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد

نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.
نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، صبح روز دوشنبه 1394/06/23 ، با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن دیدار و گفت و گو با "مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد غذایی، آرایشی، بهداشتی و غذای حلال، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، روسای پژوهشکدهای پژوهشگاه استاندارد و جمعی از کارشناسان مرتبط با صنایع غذایی" از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، هیاتی متشکل از مشاوران و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی ضمن دیدار و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان سازمان ملی استاندارد، از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.
فرزانه انصاری، رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد در این خصوص گفت: به دنبال فعالیت های سازمان بهداشت جهانی و پیرو شعار امسال این سازمان با عنوان ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره و ماموریت منطقه ای نمایندگان سازمان بهداشت جهانی به منظور ارزیابی سیستم ایمنی مواد غذایی در کشورهای منطقه شرق مدیترانه، هیاتی متشکل از مشاوران این سازمان در راستای بازدید از سیستم و سازمان های درگیر در ایمنی مواد غذایی شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد، در تاریخ 23 شهریور ماه سال جاری، در سازمان ملی استاندارد حضور یافتند.
انصاری درخصوص حضور این افراد در سازمان ملی استاندارد گفت: مشاوران سازمان بهداشت جهانی به  همراه نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، طی جلسه ای، با سازمان ملی استاندارد ایران و جایگاه آن در بحث ایمنی مواد غذایی آشنا شدند.
در ادامه انصاری، ضمن معرفی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی و گروه های پژوهشی مرتبط، فعالیت های هر گروه را در راستای ایمنی مواد غذایی برای هیات مدعو تشریح کرد.
فرزانه انصاری در پایان با تبیین مشارکت پژوهشگاه استاندارد در تدوین استانداردهای بین المللی، به سوالات بازدیدکنندگان از سه گروه پژوهشی (مواد غذایی، میکروبیولوژی و بیولوژی) پاسخ داد.

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد     بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد     بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد

۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ۰۷:۵۴
717D9D50-0480-4D28-BCD0-A51400CC94E7 |
تعداد بازدید : ۲۸۱