رئیس پژوهشگاه استاندارد: شاه کلید حل مشکلات کنونی، استاندارد سازی صنایع و خدمات در کشور می باشد

رحمت ستوده قره باغ در جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد با رئیس و مدیران  موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، حل مشکلات کنونی در کشور را تنها با رعایت استانداردها و استاندارد سازی ممکن دانست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد، جلسه مشترک رئیس و معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه استاندارد و روسای پژوهشکده های" شیمی و پتروشیمی"، " مواد غذایی و کشاورزی"، " برق، مکانیک و ساختمان" و " سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی"  با رئیس و مدیران موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در روز سه شنبه 18/6/93 در سالن جلسات پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
رحمت ستوده قره باغ در این جلسه، پژوهشگاه استاندارد را پنجره ارتباطی سازمان ملی استاندارد با موسسات پژوهشی و دانشگاهی در کشور برشمرد و گفت : تشریک مساعی و هم افزایی دانشی، موسسات و ارگان های علمی با سازمان ملی استاندارد ایران باعث تسهیل و تسریع فرآیند استاندارد سازی در کشور و به تبع آن موجب رشد و تعالی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم می شود.
ستوده همچنین با اشاره به پتانسیل های قانونی سازمان ملی استاندارد ایران برای کنترل بازار، پیشنهاد استفاده از این  توانمندی را به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برای کنترل محصولات مرتبط با حوزه فعالیت این موسسه در بازار داخل و کنترل کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی  ارائه کرد.
رئیس پژوهشگاه استاندارد با اعلام آمادگی پژوهشگاه متبوعش برای ارائه خدمات مشاوره ای به آزمایشگاه های موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برای دریافت گواهینامه 17025، از خواست دو طرف برای تشکیل کمیته های مشترک در حوزه وظایف سازمانی و فعالیت های مشترک خبر داد.
در ادامه رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از تعامل بیشتر آن موسسه با پژوهشگاه استاندارد در فعالیت های مرتبط با استاندارد سازی بذر و نهال خبر داد و استفاده از تخصص کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تدوین استانداردهای مرتبط با بذر و نهال و پژوهش های مرتبط با این حوزه را به پژوهشگاه استاندارد پیشنهاد کرد.
در این جلسه روسای پژوهشکده ها ضمن تشریح خدمات قابل ارائه توسط پژوهشگاه استاندارد با استماع گزارش عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به بحث و گفتگو با مدیران موسسه در خصوص نحوه همکاری مشترک پرداختند. 

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ۰۶:۳۱
9F780824-4491-4740-A771-A3A200B5913C |
تعداد بازدید : ۲۲۳