تشکیل نشست فعال سازی کمیته فنی ISIRI/ISO TC 163

 جلسه نشست فعال سازی کمیته فنی متناظر  ISIRI/ISO TC 163  با عنوان " عملکرد حرارتی و کاربری انرژی در محیط ساختمان " با حضور صاحب نظران، اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط در روز یکشنبه مورخ 18/3/1393 در سالن اجتماعات روابط عمومی ستاد ونک تشکیل شد. 
در این نشست ابتدا سرکار خانم مهندس سمیعی معاون دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی ضمن خیر مقدم به مدعوین در خصوص کمیته های فنی متناظر و نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مطالبی ارائه نمودند. سپس سرکار خانم مهندس رناسی کارشناس دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی، ساختار سازمان بین المللی ایزو و فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی را برای حضار تشریح نمودند. 
در ادامه آقای مهندس حسن بگی کارشناس مسئول پژوهشگاه استاندارد ضمن ارائه گزارشی در خصوص اهمیت انرژی و مصرف انرژی در بخش ساختمان، اهداف، دامنه کاربرد، ساختار و فعالیت های کمیته فنی TC163 در سازمان ایزو را  تشریح نمودند. در ادامه نشست شرکت کنندگان اعضاء هیئت مدیره کمیته فنی متناظر فوق الذکر را از طریق انتخابات به شرح زیر انتخاب نمودند:
-رئیس کمیته فنی :  آقای دکتر حریری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
- نایب رئیس کمیته فنی : آقای دکتر حیدری،  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
- دبیر کمیته : آقای مهندس حسن بگی، کارشناس مسئول پژوهشگاه استاندارد
- دبیر خانه کمیته: پژوهشگاه استاندارد
لازم به ذکر است که کمیته فنی TC 163 با هدف استاندارد سازی در خصوص عملکرد حرارتی، کاربری انرژی و روش های آزمون و محاسبه ویژگی های عناصر تاثیر گذار بر مصرف انرژی ساختمان از قبیل عایق های حرارتی، ارائه راهنمایی مناسب برای اندازه گیری، تصدیق و ارزیابی داده های کیفی مرتبط با محاسبات انرژی در بخش ساختمان از سال 1975 در سازمان ایزو تشکیل شده است که تا کنون 113 استاندارد بین المللی در این زمینه منتشر کرده است.
۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۰۵:۴۳
23710F71-6D02-45BE-A568-A34C00A86AC2 |
تعداد بازدید : ۱۷۹