بازدید رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس از پژوهشکده غذایی و کشاورزی

در روز دوشنبه مورخ 01/02/93، پیرو هماهنگی های بعمل آمده بین پژوهشکده غذایی و کشاورزی و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی، رییس دانشکده مهندسی شیمی و استاد  بیوتکنولوژی صنعتی از پژوهشکده غذایی و کشاورزی بازدید بعمل آوردند. در طی این دیدار و نشست، تفاهم نامه همکاری در بخش های پژوهشی با محوریت استانداردسازی، پایان نامه های دانشجویی با رویکرد استانداردسازی، استفاده از توان علمی اعضای هیات علمی و کارشناسان هر دو مجموعه در راستای آموزش و برگزاری دوره های استانداردسازی در دانشگاه و همچنین موضوعات مشاوره ای و خدماتی بین پژوهشکده و دانشکده مذکور صورت گرفت و همچنین از گروه های پژوهشی شیمی و پتروشیمی پژوهشکده شیمی نیز بازدید بعمل آمد.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۴:۴۸
484ECBB7-E047-4ADD-9102-A319009945E8 |
تعداد بازدید : ۱۷۸