بازدید ریاست سازمان ملی استاندارد از پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

خانم مهندس نیره پیروزبخت، رییس محترم سازمان ملی استاندارد ایران، روز چهارشنبه 16 بهمن، از پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت وبازرسی پژوهشگاه استاندارد بازدید و بر هماهنگی بین ستاد، ادارات کل استاندارد استان ها و پژوهشگاه استاندارد تاکید کرد .

در این بازدید که با همراهی معاونین و مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه انجام شد آقای دکتر ستوده، رئیس محترم پژوهشگاه استاندارد، ضمن اشاره به پتانسیل های علمی و فنی ایجاد شده در پژوهشگاه، ارتباط گسترده با دانشگاه های کشور و همکاری اساتید دارای پروانه کارشناسی استاندارد در دانشگاه ها را از دیگر مزایا و پتانسیل های ایجاد شده برای کمک به حل مسائل و مشکلات و بهبود عملکرد سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقای کیفیت در کشور برشمرد.

خانم دکتر انوشه رحمانی، رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، گزارشی از اقدامات انجام شده در این پژوهشکده در خصوص توانمند سازی صنایع مشمول طرح تجا، ارزیابی آزمایشگاه های همکار، ایجاد مرکز آزمون مهارت استاندارد، پروژه تعیین نرخ کیفیت کالاها و انجام مشاوره های تخصصی در کلینیک های استاندارد ، ارائه نمود و با توجه به زیرساخت های ایجاد شده به امکان گسترش دادن خدمات کنونی از سوی پژوهشکده به کل کشور اشاره نمود. همچنین، پیشنهاداتی در خصوص برنامه های آتی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، برای تحلیل و نظام مندتر نمودن طرح طاها، رتبه بندی پروانه های کاربرد علامت استاندارد، رتبه بندی آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی، ایجاد سیستم جامع ثبت، ارزیابی و آموزش مدیران کنترل کیفیت ارائه نمود.۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۱:۲۷
563DD5D3-FEBA-44ED-AE75-A2CD00F66B7D |
تعداد بازدید : ۲۸۷