دقت نتایج آزمون در پژوهشکده غذایی و کشاورزی

پیرو سی امین مصوبه کمیتة مرکزی رسیدگی به شکایات به شماره 479/45 مورخ 17/9/92 نمونه شاهد خوراک طیور واحد تولیدی شرکت آریا دان رشد در روز دوشنبه مورخ 25/9/92 توسط کارشناسان آزمایشگاه خوراک دام (آقای مجتبایی) و آزمایشگاه لبنی (خانم جیلانچی) با حضور  کارشناس مسئول آزمایشگاه (تقوی) و نمایندگان اداره کل حراست (آقای خاتمی) ، اداره کل نظارت بر مواد غذایی (خانم معمار زاده) و نماینده صاحب کالا در آزمایشگاه خوراک دام پژوهشگاه استاندارد در بند مردودی (پروتئین) آزمون مجدد شد که با استناد به آن صحت نتیجه قبلی مورد تایید قرار گرفت (با خطای کمتر از 05/0 %) که نشان دهنده دقت و صحت بسیار بالای نتایج آزمون صادر شده در آزمایشگاه های پژوهشکده غذایی و کشاورزی می باشد.
۳۰ آذر ۱۳۹۲ ۰۹:۵۲
20870374-5B1F-4B6B-A19D-A29B00DC4F29 |
تعداد بازدید : ۱۵۹