بازدید مدیران مجموعه زر از پژوهشکده غذایی کشاورزی

"در روز چهارشنبه مورخ 10/7/92، جمعی از مدیران و مسئولین مجموعه صنعتی زر برای بحث و گفتگو پیرامون زمینه های کاری مشترک با مسئولین و مدیران پژوهشکده غذایی و کشاورزی در پژوهشکده حضور یافتند . نمایندگان گروه صنعتی زر که از بخش های مختلف از جمله بخش تحقیق و توسعه بودند به تشریح مشکلات و نیازهای آن مجموعه و نوع خدمات مورد نیاز خود پرداختند . مقرر شد همکاری در راستای مباحث مطرح شده از سوی پژوهشکده صورت گیرد و در ادامه جلسه، نمایندگان زر ماکارون از آزمایشگاه های گروه های غذایی، میکروبیولوژی و بیولوژی بازدید به عمل آورده و توانمندی های آزمون پژوهشکده برای آنان تشریح گردید. 


۲۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۲۴
F27654E0-03B6-488F-8E8B-A25800F5BCB8 |
تعداد بازدید : ۲۲۰