چهارمین برنامه سخنرانی به مناسبت هفته استاندارد

چهارمین برنامه سخنرانی به مناسبت هفته استاندارد روز شنبه مورخ 20/7/92 ساعت 9 صبح در سالن همایش سازمان ملی استاندارد واقع در میدان ونک برگزار شد. در ابتدای مراسم، معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در خصوص استاندارد و پژوهش ایراد سخنرانی نمودند. سایر سخنرانان نیز مطالبی در خصوص استاندارد و شهرسازی ایمن، بلایای طبیعی و چگونگی افزایش ایمنی از طریق استانداردها، شهرسازی ایمن و چالش های استانداردهای حوزه برق و الکترونیک، بهره گیری از استانداردها گامی به سوی مناسب سازی شهرها به منظور حفظ حقوق معلولین و استانداردهای بین المللی تضمین کننده تغییر مثبت ارائه داشتند.


 
 
 
۲۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۰۶
618EA874-F312-4A2E-98D1-A25800F0C2A0 |
تعداد بازدید : ۱۳۷