سومین مراسم اعطای پروانه کارشناسی استاندارد

سومین مراسم اعطای پروانه کارشناسی اساتید دانشگاه با مرتبه استاد تمام روز یکشنبه مورخ 03/06/92 در پزوهشگاه استاندارد برگزار گردید.
سومین مراسم اعطای پروانه کارشناسی اساتید دانشگاه با مرتبه استاد تمام روز یکشنبه مورخ 03/06/92 در پژوهشگاه استاندارد برگزار گردید.

در این مراسم  که باحضور ریاست محترم پژوهشگاه و جمعی از معاونین و مدیران محترم  سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه برگزار گردید، کارگاه آموزشی با محتوای نحوه تدوین استانداردها ی ملی و بین المللی و نظارت بر اجرای استاندارد، آشنایی با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سیستم های کیفیت و بازرسی ارائه شد. در پایان مراسم اعطای پروانه کارشناسی اساتید با حضور جناب آقای دکتر ستوده ریاست محترم پژوهشگاه، جناب آقای مهندس رامزی معاونت محترم توسعه مدیریت، امور حقوقی ومجلس، جناب آقای مهندس اباذری معاونت محترم تدوین و ترویج استاندارد و جناب آقای مهندس کاظمی معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد، جناب آقای مهندس سجادی معاونت محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه و جناب آقای دکتر توکلی معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه استاندارد، با قرائت سوگند نامه توسط 78 نفر از اساتید با مرتبه استاد تمام دانشگاه های سراسر کشور خاتمه یافت.


 
 
 
 
۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۹:۳۵
4D5508AF-17B9-47F9-A403-A22600E82405 |
تعداد بازدید : ۲۰۷