مجوز درس استانداردسازی در مقطع کارشناسی رشته های فنی مهندسی

آموزش استاندارد و استانداردسازی در دانشگاه های جهان از سال 2000 تا کنون شتاب قابل توجهی داشته و در بسیاری از کشورها به یک حرکت ملی تبدیل گردیده است به نحویکه تلفیق آموزش دوره های مرتبط با استانداردسازی در رشته های دانشگاهی، به عنوان یک امر ضروری برای تدوین گران برنامه های آموزشی و سیاستگزاران در سطوح ملی و منطقه ای در سطح جهان مطرح می باشد. در همین رابطه، در آبانماه سال گذشته، نامه ای از سوی پژوهشگاه استاندارد به وزارت علوم ارسال وضرورت این امر تشریح گردید. پس از آن سرفصل آموزشی واحدهای درسی، توسط دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و دفتر آموزش و ترویج سازمان استاندارد، تهیه و سرانجام با پیگیریهای انجام شده، درس 2 واحدی "استانداردسازی" با تایید دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لیست دروس اختیاری رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی قرار گرفت. خاطر نشان می سازد پیش از این نیز افزودن درس دو واحدی "حقوق و استاندارد" به رشته های حقوق مصوب شده بود.

مجوز درس استانداردسازی در مقطع کارشناسی رشته های فنی مهندسی

۲۹ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۱۶
52315FE8-B9B1-43F9-AFE7-A20100F35A09 |
تعداد بازدید : ۱۶۴