گزارش بازدید کارشناسان مرکز استاندارد دفاعی ایران از گروه پژوهشی بسته بندی وسلولزی

نظر به اهمیت خاص بسته بندی اقلام و محصولات تجاری و نظامی و ایجاد بستر مناسب همکاری مابین پژوهشگاه استاندارد و مرکز استاندارد دفاعی ایران در مورخه 11/4/1392 بازدیدی از آزمایشگاههای گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی توسط کارشناسان محترم  مرکز استاندارد دفاعی ایران صورت پذیرفت. در این بازدید که 6 ساعت به طول انجامید تجهیزات و روشهای آزمون مورد بررسی و مستندات و مراجع بسته بندی مورد بحث قرار گرفت و در راستای گسترش همکاریهای مشترک پیشنهادات طرفین مطرح و به منظور اجرائی شدن آنها برنامه ریزی لازم صورت پذیرفت.

۲۶ تیر ۱۳۹۲ ۰۷:۳۵
E0237F35-D81B-42F5-A008-A1FE00C75286 |
تعداد بازدید : ۱۳۱