برگزاری نشست معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد و معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان

به منظور آشنایی با امکانات و توانمندی های پژوهشی پژوهشگاه استاندارد و بررسی زمینه همکاری های مشترک پژوهشی فی مابین معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد و معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان نشست مشترکی توسط دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در تاریخ 21/03/92 با حضور آقای دکتر توکلی معاون پژوهش پژوهشگاه و آقای دکتر هرکی نژاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان و آقای دکتر پری زنگنه مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان و مدیران حوزه پژوهش و رؤسای پژوهشکده ها و همچنین با حضور 24 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان در سالن شهید برزگر برگزار گردید.

جلسه با خیر مقدم توسط آقای دکتر دکتر توکلی شروع شد. ایشان بر اهمیت و ضرورت تبدیل یافته های علمی و پژوهشی کشور به استاندارد و لزوم تدوین استانداردهای پژوهش محور با هدف ارتقای کارایی صنایع کشور تأکید نموده و این امر را از مهم ترین اهداف پژوهشگاه استاندارد برشمردند. در ادامه جلسه مدیران حوزه پژوهش ( آموزش ، تدوین و پژوهش) هر یک در زمینه فعالیت های حوزه خود شرح مختصری ارائه نمودند.

سپس در خصوص فعالیت های پژوهشکده سیستم های کیفیت و بازرسی توضیحاتی ارائه شده و بازدید اعضای هیأت علمی با همراهی آقای دکتر زنگنه مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان از سه پژوهشکده صورت پذیرفت. در ادامه در خصوص انواع استانداردها و نحوه تدوین آنها و مزایای تدوین استاندارد برای اعضای هیأت علمی توسط خانم مهندس شکرالهی توضیحاتی ارائه گردیده و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد. آقای دکتر      هرکی نژاد نیز در خصوص توانایی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه زنجان توضیحاتی ارائه نموده و از انجام فعالیت های پژوهشی مشترک اعضای هیأت علمی و محققین طرفین در راستای حل مشکلات صنعت و تدوین استانداردهای پژوهش محور استقبال نمودند. 


   


۲۲ خرداد ۱۳۹۲ ۱۰:۴۴
F465937A-7D92-45D1-9E9B-A1DB00FB3ECD |
تعداد بازدید : ۱۷۸