کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC 17025

   کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC 17025
   آشنایی با چگونگی طراحی، مستندسازی، استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت
  فرم ثبت نام
۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ۰۵:۱۶
49EA2763-CA0A-435C-9279-A1D900A11713 |
تعداد بازدید : ۱۸۳