کارگاه آموزشی استانداردسازی و مراحل آن

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و پژوهشگاه استاندارد، کارگاه آموزشی با عنوان "استانداردسازی و مراحل آن" توسط پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد با حضور اعضای هیئت علمی و کارشناسان هر دو پژوهشگاه در تاریخ یکشنبه مورخ 19/9/91 درمحل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار گردید. رئوس مطالب ارایه شده به شرح زیر است:
  • معرفی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور آشنایی مختصربا ساختار، وظایف، ماموریتها، فعالیتها و برخی قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان.
  • معرفی سازمانهای بین المللی استاندارد سازی به ویژه سازمان ایزو(ISO)، ساختار، فعالیتها و وظایف این سازمان در امر استانداردسازی بین المللی.
  • آشنایی با سطوح مختلف استانداردسازی، انواع استانداردها، آشنایی با فرایند و مراحل تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و نحوه مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای مرتبط با تدوین استانداردها.
  •  آشنایی مختصر با اهداف، فرایند و مدل های مختلف ارزیابی انطباق، همچنین معرفی نظام های تایید صلاحیت در سطوح بین المللی و ملی.
  • آشنايی با مقوله اندازه شناسی و اندازه شناسی قانونی به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزیابی انطباق ومعرفی سازمانهای ملی و بین المللی اندازه شناسی قانونی.
۲۰ خرداد ۱۳۹۲ ۰۵:۱۲
36434572-622E-4C60-B9CD-A1D9009FEBC4 |
تعداد بازدید : ۲۰۱