قابل توجه اساتید محترم دانشگاهها و مراکز پژوهشی

قابل توجه اساتید محترم دانشگاهها و مراکز پژوهشی

فراخوان انتقال اعضاء هیات علمی به پژوهشگاه استاندارد
پژوهشگاه استاندارد به منظورانجام پژوهش های کاربردی برایتدوین استانداردهای دانش بنیان و ارتقاء کارایی صنایع، از کلیه اعضای محترم هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی شهرستان های کشور، علاقمند انتقال به پژوهشگاه استاندارد، در رشته های برق و الکترونیک، مدیریت صنعتی، مکانیک، عمران، صنایع، مهندسی پزشکی، خودرو، مواد و متالوژی،دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم می توانند ضمن ارسال درخواست کتبی، یک نسخه از آخرین حکم کارگزینی خود را به همراه رزومه به دفتر امور هیات علمی پژوهشگاه به آدرس الکترونیکی faculty@standard.ac.ir  و یا به نشانی: کرج- شهر صنعتی- سازمان ملی استاندارد ایران- پژوهشگاه استاندارد - صندوق پستی 139-31745 ارسال نمایند.
۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ۰۶:۳۸
D152C489-0AC2-437E-9676-A1D800B77908 |
تعداد بازدید : ۱۳۸