برگزاری اولین دوره آموزشی ارزیابی حسی روغن زیتون

 

اولین دوره  آموزشی ارزیابی حسی روغن زیتون بصورت تئوری و عملی توسط پژوهشکده غذایی وکشاورزی پژوهشگاه استاندارد با همکاری شورای ملی زیتون و با حضور نمایندگانی از این شورا، کارشناسان اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان، ادارات کل استاندارد استان و واحدهای تولیدی روغن زیتون در روز شنبه مورخ 28/2/92 برگزار گردید.

رئوس کلی مطالب عنوان شده در این دوره که توسط جناب آقای مهندس صفافر دبیر کمیته فنی شورای ملی زیتون و مشاور علمی این پژوهشکده، ارائه گردید به شرح ذیل می باشد:

1- اصول ارزیابی حسی

2- شیمی عوامل تولید کننده طعم

3- فیزیولوژی عوامل تولید کننده طعم و بو

4- نحوه انتخاب و آموزش ارزیاب حسی

5- بیان استانداردهای مربوطه بر اساس استاندارد IOC

لازم به ذکر است که بعد از پایان مباحث تئوری، کارگاه عملی نیز در آزمایشگاه ارزیابی حسی پژوهشکده غذایی و کشاورزی برای شرکت کنندگان برگزار و با هماهنگی و همکاری دفتر آموزش پژوهشگاه، گواهینامه آموزشی صادر گردید.

۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ۰۶:۰۵
3776E02A-26BE-4B57-8C62-A1D800AE855D |
تعداد بازدید : ۱۹۱