تصویب درس 2 واحدی حقوق و استاندارد در رشته حقوق

در راستای اشاعه فرهنگ استاندارد و نظر به اهمیت فراگیری دانش استاندارد و استانداردسازی در تمامی سطوح جامعه،  دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد با هدف آشنایی دانشجویان با موضوع استاندارد و استانداردسازی پیشنهاد درس اختیاری استاندارد سازی به عنوان یک درس سه واحدی در مقطع کارشناسی  را  به  وزارت علوم  ارائه نمود . با شرکت در جلسات بررسی و دفاع از پیشنهاد مذکور در کمیته های تخصصی مربوطه، سرانجام شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، افزودن درس اختیاری دو واحدی با عنوان "حقوق و استاندارد"، در دروس رشته حقوق در مقطع کارشناسی را تصویب نمود.
۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ۰۵:۵۲
A55A5634-F9F7-4C24-A552-A1D800AB0D22 |
تعداد بازدید : ۳۵۵