برگزاری بیست و سومین اجلاس بین المللی کدکس روغن ها و چربی های خوراکی در مالزی

دربیست وسومین اجلاس بین المللی روغن ها و چربی ها ی خوراکی کدکس غذایی که از تاریخ 7 تا 11 اسفند سال جاری در مالزی برگزار گردید، نمایندگان ایران با ارائه مستندات مناسب علمی و تحقیقاتی در خصوص روغن های تهیه شده به روش پرس در ساختارDiscussion paper  وProject document   موجب واگذاری مدیریت این پروژه بین المللی در قالب کارگروه بین المللی تدوین استاندارد به ایران شدند. دراین رابطه کمیته فنی بین المللی مذکور با توسعه دامنه کاربرد استاندارد بین المللی  210: 1999 Codex Stanبا توجه به پیشنهاد ایران برای روغن مغز های خوراکی پسته، فندق، گردو و بادام  و با در نظر گرفتن  پیشنهادات کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و کانادا برای روغن میوه آووکادو و روغن دانه کتان (بذرک)  با مدیریت ایران، موافقت نمود. همچنین با اضافه کردن ویژگی های شناسایی و خلوص و تعیین  آلاینده ها و بیشینه حدود آن در خصوص روغن های تهیه شده به روش پرس نیز به استاندارد بین المللی مذکور با هدایت و رهبری از سوی ایران موافقت گردید که این امر موجب تجدید نظر اساسی ترین استاندارد کدکس غذایی در ارتباط با روغن و چربی های خوراکی خواهد بود. نمایندگان ایران در این اجلاس جناب آقای مهندس حامد صفافر رییس کمیته فنی متناظر کدکس روغن ها و چربی های ایران و سرکار خانم دکتر زهرا پیراوی ونک دبیر کمیته فنی متناظر کدکس روغن ها و چربی های ایران  بودند.

۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ۰۶:۴۳
489B0EA3-27CF-43C8-B842-A1D100B90BFC |
تعداد بازدید : ۱۵۰