برگزاری اولین نشست رابطین آموزش و پژوهش ادارات کل استان‌ها در پژوهشگاه استاندارد

اولین نشست رابطین آموزش و پژوهش در روز یکشنبه مورخ 06/12/91 با حضور رابطین آموزش و پژوهش ادارات کل استان ها توسط پژوهشگاه استانداردبرگزار گردید. آقای دکتر ستوده رئیس پژوهشگاه استاندارد با اشاره به نقش کارشناسان استان ها به عنوان نقطه اتصال و تعامل پژوهشگاه و ستاد سازمان با استان های کشور به اهمیت اطلاع و مشارکت هر چه بیشتر ایشان از برنامه های پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه استاندارد اشاره نمودند. ایشان به نقش پژوهشگاه به عنوان تشکیلات پژوهشی کل سازمان ملی استاندارد تأکید نموده و در خصوص مشارکت کارشناسان استان ها به عنوان همکار پروژه ها و توانمند سازی و کنترل و توانمندسازی آزمایشگاه‌های همکار استان ها و ارتقاء کارآیی صنایع با کمک ظرفیت‌های علمی و فنی استان‌ها اشاره داشتند و  رسیدن به سطح مطلوب کیفیت استاندارد محصولات و توسعه پروژه های پژوهشی طرح طاها در راستای برطرف کردن چالش های اصلی سازمان استاندارد را حاصل این مشارکت برشمردند.
در ادامه آقای دکتر ستوده از برنامه های مد نظر پژوهشگاه در خصوص اتصال جریان علمی دانشگاه‌ها به سازمان ملی استاندارد جهت استانداردسازی ، آکرودیته کردن حداقل یکی از آزمایشگاه های دانشگاه‌های سراسر کشور و استفاده و بهره برداری از ظرفیت ها و تجهیزات این آزمایشگا هها در راستای انجام پژوهش های استاندارد محور سخنانی ایراد نمودند. ایشان از برنامه مهم   پژوهشگاه برای تأسیس پنج پژوهشکده منطقه‌ای در سراسر کشور جهت پوشش دادن فعالیت های پژوهشی کلیه استان های کشور خبر دادند.
در ادامه جلسه آقای مهندس غلامرضا امینی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان استاندارد با اشاره بر اهمیت پژوهش به عنوان رکن استانداردسازی و تدوین استاندارد و نقش سازمان استاندارد به عنوان رابط دانشگاه و صنعت، بر انجام پژوهش های هدفمند در راستای حل مسائل تأکید نمودند.  
  آقای دکتر جعفر صادق مقدس سرپرست پژوهشکده شمالغرب در خصوص تجارب تأسیس و فعالیت های این پژوهشکده و آشنایی با نحوه پروژ ه یابی و نحوه تعامل با صنایع نمونه استانی و دانشگاه‌های منطقه و بکارگیری 52 نفر از نخبگان و پژوهشگران و دانشجویان منطقه و 27 نفر از اساتید برجسته استان آذربایجان شرقی در انجام پژوهش های هدفمند و رفع مشکلات توضیحاتی ارائه نمودند.    
در ادامه جلسه خانم دکتر مریم جلیلی سرپرست دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد گزارشی از فعالیت های انجام شده در دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد و برنامه‌های آتی مد نظر این دفتر سخنرانی ایراد نمودند.  
خانم دکتر انوشه رحمانی سرپرست پژوهشکده سیستم های مدیریت و کیفیت بازرسی در خصوص معرفی دو پروژه پژوهشی جدید سیستم های کیفیت و نقش کارشناسان و مدیران کل استاندارد استان ها در انجام این پروژه‌های کشوری توضیحاتی ارائه نموده و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.
در پایان مراسم خانم مهندس زهره پوراعتدال مدیر کل دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری پژوهشگاه استاندارد در خصوص فعالیت های پژوهشی انجام شده طرح طاها گزارشی ارائه نموده و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۲۳
8DE94013-56DF-4F2D-AF7E-A17F013739EE |
تعداد بازدید : ۱۸۲