تصویب تک پودمان مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس ISO/IEC17025 دردانشگاه جامع علمی کاربردی

در راستای ارتقاء توانایی همکاران در ارزیابی، و ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد متقاضی اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، تک پودمان آموزشی "مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس ISO/IEC17025"  توسط  دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد تهیه و در دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب گردید. این تک پودمان مشتمل بر 32 ساعت آموزش نظری و 92 ساعت آموزش عملی (جمعا" 124 ساعت)  بوده و پس از طی دوره برای شرکت کنندگان گواهی پایان دوره مورد تایید وزارت علوم (اعتبار دانشگاهی) صادر خواهد شد. این پودمان آموزشی که با هدف توانمند سازی فراگیران در زمینه برنامه ریزی، مشاوره، استقرار، ارزیابی و سر ارزیابی سیستم های مدیریت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون طراحی شده، در کارگروهی متشکل از افراد زیر تدوین گردیده است.
1- مریم جلیلی                    سرپرست دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی                      رئیس کارگروه
2- علیرضا خاکی فیروز           قائم مقام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                          عضو کارگروه
3- آرتیمیس رناسی              کارشناس مسئول تدوین استاندارد                                 عضو کارگروه
4- افشین اوحدی                 کارشناس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                          عضو کارگروه
5- زهره تقوایی                    کارشناس دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی                       عضوکارگروه
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۱۶
F60CD9F9-2A8D-451E-8FF2-A17F01354459 |
تعداد بازدید : ۲۳۶