راه اندازی آزمایشگاه های مبل و میز خانگی در گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشگاه

به اطلاع می رساند آزمایشگاه های مبل و میز خانگی، میز و صندلی مراکز آموزشی، آمفی تئاتر و صندلی های ردیف شده در گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشگاه استاندارد راه اندازی شد .
نوع فرآورده ها   ، روش های آزمون، مدت زمان انجام آزمون ها و هزینه آزمون ها که در آزمایشگاه های مبلمان این گروه پژوهشی قابل انجام می باشد از پیوند زیر قابل دسترس می باشد .

۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۱۲
A28BE700-40C7-4C93-950C-A177011376A1 |
تعداد بازدید : ۱۸۹