گزارش دوازهمین اجلاسیه ISO/TC 217 و گرو ههای کاری آن تحت عنوان موفقیت فراورده های بهداشتی آرایشی

به  اطلاع می رساند گزارش مربوط به دوازهمین اجلاسیه ISO/TC 217 و گرو ه های کاری آن تحت عنوان "موفقیت فراورده های بهداشتی آرایشی" در صفحات 40و 41 ISO Focus ماه جاری به چاپ رسیده و بر روی سایت  ISOقرار گرفته است .
در این اجلاسیه  بیش از هفتاد نفر از هجده کشور جهان شرکت نمودند   و  در رابطه با  پروژه های   گروه های کاری   و پروژه های جدید توضیحاتی ارائه گردید همچنین این کمیته فنی دارای 41 عضو فعا  ل و 21 عضو ناظر بوده و دبیر خانه آن توسط سازمان استاندارد ایران، عضو سازمان بین المللی استاندارد از جمهوری اسلامی ایران اداره می شود .

۷ اسفند ۱۳۹۱ ۲۰:۳۱
901E2077-BD50-4694-8708-A17100007CD8 |
تعداد بازدید : ۲۲۰