سمینار ارایه گزارش نهایی طرح اندازه‌گیری، ارزیابی و صحه‌گذاری شاخص معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی و سامانه‌های انرژی بر در پژوهشگاه استاندارد برگزار شد

سمینار ارایه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با عنوان " اندازه‌گیری، ارزیابی و صحه‌گذاری شاخص معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی و سامانه‌های انرژی بر"، روز یکشنبه مورخ 28 مهر در محل سالن جلسات  با حضور مدیران سازمان و پژوهشگاه برگزار گردید. طی جلسه مجری طرح شیرزاد حسن بگی، ضمن بیان خلاصه ای از نحوه انجام پروژه، پایان پذیری سوخت‌های فسیلی، گسترش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش هزینه‌های انرژی  و بالا بودن شاخص شدت مصرف انرژی در ایران که بیش از پنج برابر مقدار متوسط جهانی است و همچنین اهمیت مدیریت انرژی و کنترل عملکرد مصرف انرژی در بخش‌های مصرف کننده انرژی کشور  را از دلایل مهم انجام این پروژه، عنوان نمود. از دستاوردهای مهم اجرای این پروژه، ارزیابی عملکرد انرژی در بخش‌های تولید آجر، صنعت لبنیات، صنعت گچ، صنعت آهک، خطوط انتقال نفت و گاز طبیعی و مقایسه با شاخص معیار مصرف انرژی تعیین شده در استانداردهای ملی معیار مصرف انرژی است. دراین طرح، با همکاری شرکت‌های بازرسی انرژی تایید صلاحیت شده، کارشناسان سازمان ملی استاندارد (معاونت اجرای استاندارد) و همکاران پژوهشگاه داده‌های مربوط به مصارف انرژی در بخش های مختلف جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است.

رسانه جدید

 

۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۱۶
تعداد بازدید : ۲۹۲