تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 

 

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آذر ماه سال 1398 به چاپ رسید.

این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

 

ردیف

عنوان استاندارد

نوع استاندارد

شماره استاندارد ملی ایران

دبیر

1

شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن ها برای مکش و تخلیه آب-ویژگی ها

ویژگی ها

7915

(تجدید نظر دوم)

الهام ابراهیم

2

شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن-انتخاب،انبارش، استفاده و نگهداری-راهنما

راهنما

7916

(تجدید نظر اول)

الهام ابراهیم

 

۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷
تعداد بازدید : ۲۰۰