ترجمه و چاپ کتابچه راهنمای استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 46001:2019 در پژوهشگاه استاندارد

شیرزاد حسن بگی از پژوهشکده فناوری و مهندسی اقدام به ترجمه و تالیف کتابچه سیستم مدیریت بازدهی آب بر مبنای استاندارد بین‌المللی ISO 46001 نمود.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بازدهی، کاربری و مصرف آب، شیرزاد حسن بگی از پژوهشکده فناوری و مهندسی پژوهشگاه استاندارد اقدام به ترجمه و تالیف کتابچه سیستم مدیریت بازدهی آب بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 46001 نمود. در این ترجمه و گردآوری از شیوه ترجمه ارتباطی استفاده شده است و تا حد ممکن سعی شده است که ترجمه دارای سبکی ساده، صریح و ابتکاری باشد و علاوه بر حفظ مفهوم متن اصلی راهنمایی و تفسیراتی جهت درک بهتر کاربران به آن اضافه شده است.

به دنبال تدوین استاندارد بین‌المللی ISO 46001:2019 در سازمان ایزو فصل نوینی در مدیریت بازدهی آب سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است به طوری که این استاندارد در کنار استاندارد ISO 50001 می‌تواند به عنوان یکی از جذاب‌ترین و مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی معرفی گردد. تعریف چهارچوب سیستم مدیریت بازدهی آب در چرخه بهبود مستمر " طرح‌ریزی – اجرا - بررسی – اقدام" و با در نظر گرفتن الزامات فنی مدیریت سیستم‌های آب از قبیل بازنگری استفاده آب، خطوط مبنا و شاخص‌های عملکرد فعالیت‌های کسب و کار بر اساس نوع کاربری آب و در کنار آن‌ها پروژه‌های صرفه‌جویی مصرف آب که منجر به بهبود عملکرد بازدهی آب سازمان‌ها خواهند شد، نیازمند وجود دانش مناسب در سطوح ملی، سازمانی و فرایندی سازمان‌ها است.

 

کتابچه راهنمای استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸
تعداد بازدید : ۵۳