تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی

با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.​
بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان  استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
 ردیف  عنوان استاندارد  نوع استاندارد  شماره استاندارد  نام دبیر
 ۱  خوراک ماهی پرورشی و میگوی پرورشی (اصلاحیه شماره ۱)  ویژگی‌ها و روش‌های آزمون  ۵۶۶۱  مازیار تقوی

 

۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۹
تعداد بازدید : ۴۱