تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی

با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.​
به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
ردیف
 عنوان استاندارد  نوع استاندارد  شماره استاندارد  نام دبیر
 ۱  اسباب ژیمناستیک- الزامات ایمنی عمومی و روش های آزمون  ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

۱۰۲۰۳

(تجدید نظر اول)

رحیم فرجی

۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲
تعداد بازدید : ۴۶