شرکت نماینده پژوهشگاه استاندارد در اجلاسیه بین‌المللی کمیته فنی مدیریت و صرفه جویی انرژی ISO/TC 301

ششمین اجلاسیه بین‌المللی کمیته فنی مدیریت انرژی و صرفه جویی انرژی ISO/TC301 به میزبانی کشور کانادا و به صورت مجازی با حضور نمایندگان بیش از ۶۰ کشور برگزار گردید.
ششمین اجلاسیه بین‌المللی کمیته فنی مدیریت انرژی و صرفه جویی انرژی ISO/TC301 از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ (۲ لغایت ۵ ژوئن ۲۰۲۰) به میزبانی کشور کانادا و به صورت مجازی با حضور نمایندگان بیش از ۶۰ کشور برگزار گردید. این اجلاسیه شامل جلسه کارگروه‌ها، جلسه گروه مشاوره هیأت رئیسه و جلسه نهایی کمیته فنی بود که شیرزاد حسن بگی کارشناس مسئول پژوهشگاه استاندارد و  دبیر کمیته فنی متناظر به عنوان نماینده ایران در این اجلاسیه شرکت نمود.
در این اجلاسیه پیش نویس استاندارد ISO/CD 50005 به دبیری کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس پیشنهادات ارائه شده از طرف کشورهای مختلف اصلاحات لازم انجام گرفت. همچنین نماینده پژوهشگاه به عنوان دبیر گروه کاری WG11 و عضو گروه مشاوره هیئت رئیسه کمیته فنی (Chairman Advisory Group) در جلسه‌های هیأت رئیسه و نهایی کمیته فنی شرکت نمود. در این اجلاسیه مقرر گردید که ایران سه موضوع پیشنهاد استاندارد بین‌المللی که در اجلاسیه کمیته فنی در سال ۲۰۱۷، پکن ارائه نموده بود را برای بررسی و رای‌گیری به دبیر خانه کمیته فنی ارسال نماید. شایان ذکر است که ایران یکی از اعضا فعال کمیته فنی فوق می‌باشد و علاوه بر مشارکت فعال در تدوین کلیه استانداردهای بین‌المللی کمیته فنی، استاندارد بین المللی ISO/TS 50044 با رهبری و دبیری نماینده ایران در سال  ۲۰۱۹ تدوین شده است.
۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷
تعداد بازدید : ۱۲۱