پایان طرح پژوهشی "ارزیابی ریسک میزان اسید لوریک در سبد غذای ملی و مدیریت ریسک اسید لوریک در کره به روش محاسباتی"

طرح پژوهشی با عنوان "ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک در سبد غذای ملی و مدیریت ریسک اسیدلوریک در کره به روش محاسباتی" در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید.
این طرح در مدت زمان ۵ ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی توسط مهرناز امینی فر (مجری) و انوشه رحمانی (همکار) به منظور تعیین میزان مورد انتظار دریافتی روزانه اسیدهای چرب اشباع به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در رژیم غذایی، تعیین ضریب خطر برای میزان اسیدهای چرب اشباع مشتمل بر اسید لوریک موجود در رژیم غذایی جامعه ایران و همچنین ارزیابی ریسک میزان اسیدهای چرب اشباع مشتمل بر اسیدلوریک موجود در رژیم غذایی جامعه ایران انجام شده است.
بر اساس توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، به دلیل ارتباط میان مصرف زیاد اسیدهای چرب اشباع و احتمال بروز بیماری های قلبی-عروقی، باید محدودیت لازم در میزان اسیدهای چرب اشباع در رژیم غذایی در نظر گرفته شود. ارزیابی ریسک اسیدهای چرب اشباع مشتمل بر اسیدلوریک در سبد غذای ملی می‌تواند یک چارچوب کلی جهت تعیین محدوده‌های قابل قبول از این گروه از چربی‌ها در مواد غذایی را فراهم سازد.  
 
۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۲
تعداد بازدید : ۱۵۱