انجام طرح پژوهشی "بررسی میزان فسفر و روی در بسته‌های افزودنی استفاده شده در تولید روغن موتورهای دارای سطح کیفیت SJ"

این طرح در مدت زمان ۱۱ ماه توسط همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، انجام شده است.
طرح پژوهشی با عنوان " بررسی میزان فسفر و روی در بسته‌های افزودنی استفاده شده در تولید روغن موتورهای دارای سطح کیفیت SJ" در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید. این طرح در مدت زمان ۱۱ ماه توسط همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی به منظور جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با مشخصات بسته‌های افزودنی روغن موتور موجود در بازار از نظر میزان عناصر فسفر و روی که معمولا در ترکیبات دارای نقش ضد سایش و ضد اکسایش وجود دارند، انجام شده است.
۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۴۰
تعداد بازدید : ۷۹