خاتمه طرح «بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های مکانیک و فلزشناسی در زمینه کوانتومتری فولاد کم آلیاژ از طریق اجرای آزمون مهارت»

طرح آزمون مهارت با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های مکانیک و فلزشناسی در زمینه کوانتومتری فولاد کم آلیاژ از طریق اجرای آزمون مهارت» در پژوهشگاه استاندارد، به پایان رسید.

این طرح در مدت زمان ۷ ماه در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، توسط همکاران مرکز آزمون مهارت استاندارد، به منظور بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های فعال حوزه مکانیک و فلزشناسی- متالورژی در سطح کشور، انجام شد و نتایج حاصل از اندازه گیری ۱۲ عنصر شامل کربن (C)، سیلیسیم (Si)، منگنز (Mn)، فسفر (P)، گوگرد (S)، کروم (Cr)، مولیبدن (Mo)، نیکل (Ni)، آلومینیوم(Al)، مس (Cu)، تیتانیوم (Ti) و وانادیوم (V)، بر روی نمونه قرص فلزی، مورد بررسی قرار گرفت .

 

طرح «بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های مکانیک و فلزشناسی در زمینه کوانتومتری فولاد کم آلیاژ از طریق اجرای آزمون مهارت»

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۹
تعداد بازدید : ۷۵