پایان طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های شیمی و پتروشیمی از طریق اجرای آزمون مهارت- مطالعه موردی بر روی نمونه‌های روغن موتور»

طرح «بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های شیمی و پتروشیمی از طریق اجرای آزمون مهارت- مطالعه موردی بر روی نمونه‌های روغن موتور» در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید.

این طرح در مدت زمان ۷ ماه در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، توسط همکاران مرکز آزمون مهارت استاندارد، به منظور ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های حوزه فرآورده‌های نفتی از طریق برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043، برای ۱۰ اندازه ده شامل چگالی در ۱۵ درجه سلسیوس، چگالی  در ۲۰ درجه سلسیوس، گرانروی کینماتیک در ۴۰ درجه سلسیوس، گرانروی کینماتیک در ۱۰۰ درجه سلسیوس، شاخص گرانروی، اتلاف تبخیر روغن های روانکار- نواک، نقطه اشتعال باز – کلیولند، نقطه ریزش، رنگ ASTM و گوگرد، انجام شد.

 

 

۴ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۱۷
تعداد بازدید : ۹۲