اتمام طرح پژوهشی طراحی و ارزیابی مواد جاذب شیمیایی جدید برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید از اوراق فشرده چوبی در پژوهشگاه استاندارد

طراحی و ارزیابی مواد جاذب شیمیایی جدید برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید از اوراق فشرده چوبی در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۱۴ مهر به پایان رسید.

این طرح در مدت زمان ۷ ماه در پژوهشکده شیمی و پتروشیمی توسط همکاران به منظور راه‌اندازی آزمون تعیین مقدار گاز فرمالدهید آزاد شده از اوراق فشرده چوبی مطابق استاندارد ۴-۱۲۶۴۲ انجام شده است. این تحقیق با هدف طراحی و ارزیابی مواد جاذب شیمیایی جدید بر میزان انتشار فرمالدهید و ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب انجام شد.

 

طرح مواد جاذب شیمیایی -1
طرح مواد جاذب شیمیایی -2
طرح مواد جاذب شیمیایی -3

۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴
تعداد بازدید : ۴۳