تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی

با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
 ردیف  عنوان استاندارد  نوع استاندارد  شماره استاندارد نام دبیر 
 ۱  وسایل برودتی خانگی-(یخچال، فریزر و یخچال فریزر) - قسمت ۱ : الزامات عمومی ویژگی‌ها و روش آزمون  ۱۳۷۰۰-۱  زهرا اشراقی
 ۲  وسایل برودتی خانگی-(یخچال، فریزر و یخچال فریزر) - قسمت ۲: الزامات عملکردی ویژگی‌ها و روش آزمون  ۱۳۷۰۰-۲  زهرا اشراقی
 ۳  سیستم‌های برودتی و پمپ‌های گرما- الزامات ایمنی و زیست محیطی قسمت ۱:تعاریف، طبقه‌بندی و معیارهای انتخاب  ویژگی‌ها

 ۶۹۸۵-۱

تجدیدنظر اول

زهرا اشراقی 
 ۴  تجهیزات تمرینی ثابت- قسمت ۸:گام‌زن‌ها، پله‌های کوه پیمایی و کوه پیما- الزامات ایمنی ویژه اضافی و روش‌های آزمون ویژگی‌ها و روش آزمون  ۱۰۴۲۳-۸ علی توکلی گلپایگانی
 ۵  اسکی صحرانوردی تعیین شاخص‌های خستگی- آزمون بارگذاری دوره‌ای  روش آزمون  ۲۲۸۰۱ علی توکلی گلپایگانی
 ۶  اسکی آلپاین- راهنمای آزمون‌های عملکرد هدایتی در پیست  روش آزمون  ۲۲۸۰۲ علی توکلی گلپایگانی
 ۷  اسکی آلپاین- ناحیه نصب فیکساتور- الزامات پیچ‌های آزمون  روش آزمون  ۲۲۸۰۳ علی توکلی گلپایگانی

۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲
تعداد بازدید : ۲۱