تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
 ردیف  عنوان استاندارد  نوع استاندارد  شماره استاندارد نام دبیر 
 ۱ لاستیک های رسانا و اتلافی،ولکانیده یا گرما نرم-اندازه گیری مقاومت روش آزمون

۱۴۴۵۵

تجدیدنظر اول

لاله عدل نسب
 ۲ تعیین مقدار پلی پروپیلن در مخلوط های پلی پروپیلن/پلی اتیلن با چگالی کم به وسیله طیف سنجی مادون قرمز روش آزمون

۱۷۶۷۶

تجدیدنظر اول

لاله عدل نسب
 ۳ چسب ها-تعیین چسبناکی چسب های فشار حساس توسط توپ غلتان  روش آزمون

 ۱۸۰۹۹

تجدیدنظر اول

لاله عدل نسب
 ۴ توپ های ورزشی-توپ فوتبال(خارج سالن،فوتسال و فوتبال ساحلی) ویژگی‌ و روش آزمون

۶۳۳۶

تجدیدنظر اول

رضا قاسمی
 ۵ توپ های ورزشی-توپ بسکتبال  ویژگی و روش آزمون

۶۳۳۷

تجدیدنظر اول

رضا قاسمی
 ۶ توپ های ورزشی-توپ والیبال ویژگی و روش آزمون

۶۳۳۸

تجدیدنظر اول

رضا قاسمی
 ۷ توپ های ورزشی-توپ هندبال ویژگی و روش آزمون

 ۶۳۳۹

تجدیدنظر اول

رضا قاسمی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲
تعداد بازدید : ۴۹