تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
 به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
 
 ردیف  عنوان استاندارد  نوع استاندارد  شماره استاندارد نام دبیر 
 ۱ میکروبیولوژی زنجیره غذایی- الزامات ویژه و راهنمایی برای آزمون مهارت از طریق مقایسه بین آزمایشگاهی ویژگی‌ها ۲۰۲۹۳ معصومه اطهری نیا
 ۲ بیوتکنولوژی-بانکداری زیستی-الزامات عمومی ویژگی‌ها ۲۰۳۲۸ مرجان حیدرزاده
 ۳ موادغذایی و خوراک دام-تعیین فعالیت آبی روش آزمون

۲۲۸۰۵

اکرم السادات فیاضی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰
تعداد بازدید : ۶۳