دوره آموزشی "کنترل عملکرد محیط های کشت، رقیق کننده ها و مواد مصرفی در آزمایشگاه های میکروبی" در گروه پژوهشی تقاضا محور قزوین برگزار شد

دوره آموزشی با عنوان "کنترل عملکرد محیط های کشت، رقیق کننده ها و مواد مصرفی در آزمایشگاه های میکروبی " در گروه پژوهشی  تقاضا محور قزوین در روزهای پنج شنبه و جمعه 10و 11 بهمن ماه 1399  با حضور 16 نفراز مسئولین کنترل کیفی و مدیران فنی واحدهای تولیدی که تولیدکننده موادغذایی، شوینده  و پزشکی بودند برگزار گردید. شایان ذکر است مدرس این دوره لیدا مظاهری از کارشناسان پژوهشگاه استاندارد بوده است .