علی رغم شیوع بیماری کوید-19 و محدویتهای ناشی از آن، ارائه خدمات آزمایشگاهی در سال جاری در پژوهشگاه متوقف نگردید.

فرزانه انصاری، رییس پژوهشگاه استاندارد در حاشیه نشست های صمیمی با پرسنل پژوهشگاه در دهه مبارک فجر اظهار داشتند که علی رغم شیوع بیماری کوید-19 و محدویت های ناشی از آن، خوشبختانه ارائه خدمات آزمایشگاهی در سال جاری در 130 آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه جریان داشته است و نظر به ضرورت خدمات آزمون و پاسخگویی به متقاضیان تا ابتدای بهمن ماه سال جاری، حدود 3500 نمونه و بیش از 30 هزار فاکتور آزمون در آزمایشگاه های پژوهشگاه استاندارد، آزمون شده است.

 
ایشان اظهار داشتند که در سال جاری حدود 35 درصد نمونه ها مربوط به ارزیابی انطباق تولیدات داخلی کشور، حدود 3 درصد نمونه ها درخصوص بررسی کیفیت محصولات وارداتی و صادراتی، حدود 7 درصد نمونه‏ها مرتبط با تعیین ماهیت و تعرفه محصولات وارداتی، حدود  4 درصد نمونه ها درخصوص ارزیابی انطباق کالاها موجود در بازار و حدود 59 درصد نمونه ها مربوط به آزمون کالاها بر مبنای تقاضای مشتریان است.
 
به نقل از فرزانه انصاری، در پنج سال گذشته حدود 23 هزار نمونه در 130 آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه استاندارد آزمون شده و نتایج حاصل از این آزمون ها، مبنای ارزیابی انطباق کالاها و صدور مجوزهای لازم ازسوی سازمان ملی استاندارد قرارگرفته است. در این سنوات به طور میانگین 40 درصد نمونه ها در پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، 30 درصد در پژوهشکده غذایی و کشاورزی و 30 درصد نیز در  پژوهشکده مهندسی و فناوری آزمون شده است.
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۱۲
تعداد بازدید : ۱۰۸