صفحه نخست » دسترسی سریع » پیوندهای مفید

پیوندهای مفید

 

دانشگاه ها

مجامع بین المللی

دانشگاه صنعتیشریف

SMIIC

دانشگاهتهران

ILAC

دانشگاه شهیدبهشتی

OIML

دانشگاه تربیتمدرس

CODEX

دانشگاه صنعتی اصفهان

IEC

دانشگاه علم و صنعتایران

ISO

مرکز تحصیلات تکمیلیدر علوم پایه زنجان

دانشگاه علوم پزشکیقزوین

دانشگاهاصفهان

پایگاه های علمی

دانشگاهتبریز

AIAA

دانشگاه فردوسیمشهد

Science Direct

دانشگاه صنعتیامیرکبیر

Springer

دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی

Wiley Online Library

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

IEEE Xplore

دانشگاهگیلان

ASCE

دانشگاه پیامنور


دانشگاهیزد

دانشگاه علوم پزشکیتهران

دانشگاهکاشان

پژوهشکده ها

دانشگاه صنعتنفت

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دانشگاه امامصادق

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

دانشگاه تربیتمعلم

مرکز آموزش کاربردی - سازمان ملی استاندارد ایران

دانشگاهگرگان

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاههنر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دانشگاه شهید بهشتیلرستان

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دانشکده روابطبین‌الملل

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دانشگاه الزهراء

پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاهارومیه

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دانشگاهاراک

پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش

دانشگاه شهرکرد

انستیتو تحقیقاتی علوم بنیادی

دانشگاهایلام

انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک

دانشگاه جامع علمیکاربردی

پژوهشکده مطالعات راهبردی

دانشگاه سیستان وبلوچستان

پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

دانشگاه سمنان

پژوهشکده اموراقتصادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پژوهشگاه مواد و انرژی

دانشگاه بین المللیایران

پژوهشگاه هوافضا

دانشکده علومحدیث

دانشگاههرمزگان

دانشگاه بین المللیامام خمینی

سایر

دانشگاه مجازیشریف

سامانه جامع تامین منابع علمی لاتین آرتیکل گیت(آزمایشی)

دانشگاه علوم پزشکیاصفهان

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

دانشگاه علوم پزشکیشیراز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکیتهران

ماهنامه علمی، تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی

دانشگاه علوم پزشکیکرمانشاه

انجمن های منطقه ای استاندارد سازی اروپا

دانشگاه علوم پزشکیتبریز

جایزه علمی بهره وری و تعالی سازمانی

دانشگاه علوم پزشکیمشهد

امور بانوان و خانواده صنایع و معادن

دانشگاه علوم پزشکیبابل

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دانشگاه علوم پزشکیایران

جامعه بازرسیو ممیزی ایران

دانشگاه علوم پزشکیبقیة الله

انجمن مدیریت کیفیت ایران

دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی

ستاد تحول صنایع و معادن

دانشگاه علوم پزشکیزنجان

جایزه ملی کیفیت

دانشگاه علوم پزشکییاسوج

وب سایت رهبر انقلاب اسلامی

دانشگاه علوم پزشکیاهواز

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دانشگاه علوم پزشکیزاهدان

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

دانشگاه علوم پزشکیاراک

پورتال مردم

دانشگاه علوم پزشکیکردستان

درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

دانشکده علوم پزشکیسبزوار

سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات

دانشگاه علوم پزشکیسمنان

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری