رشته عمومی - GN

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته عمومی - GN 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
دستگاه‏های شستشو و برشکاری با جت آب فشار بالا - آیین کار بهزاد مهدی خانی IPS-M-GN-470: 2014
صنعت نفت- مقررات ایمنی برای آسانسورهای الکتریکی و هیدرولیکی سکوهای نفتی عبدالعلی شرقی IPS-G-GN-370: 2013
دستگاه‏های جت آب فشار بالا - الزامات ایمنی - قسمت اول - دستگاه‏ها بهزاد مهدی خانی IPS-M-GN-470: 2014
دستگاه‏های جت آب فشار بالا - الزامات ایمنی - قسمت دوم - شلنگ‏ها، خطوط و اتصالات شلنگ‏ها   بهزاد مهدی خانی  IPS-M-GN-470: 2014
صنعت نفت – تعمیر و نگهداری جرثقیل های فراساحلی   IPS-M-GN-330: 2012
جرثقیل های زنجیری - الزامات کلی
میلاد حیدری IPS-M-GN-240: 2014