لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته تجهیزات مکانیکی ثابت - ME 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
صنعت نفت- مخازن ثابت فولادی جوشی اتمسفریک رو زمینی برای ذخیره نفت – الزامات فنی  ارژنگ حمداله زاده کیوی IPS-G-ME-100: 2013
 صنعت نفت- مخازن بزرگ  ذخیره جوشی کم فشار  سیامک رفیع زاده  IPS-G-ME-110: 2013 
 صنعت نفت – مخازن ذخیره سوخت توربین هواپیما محمد نخعی شریف  IPS-G-ME-120: 2014 
صنعت نفت- گرمکن های  مشعل دار برای کاربردهای عمومی آزمایشگاهی قاسم امینی جاوید IPS-G-ME-200: 2015
صنعت نفت – مبدل های حرارتی هوا خنک سعید شیخ حسن IPS-G-ME-245: 2012
 پسماندسوزهای حاصل از استخراج و بهره برداری نفت و گاز از تاسیسات دریایی-قسمت 5:  الزامات فنی نسترن لطفی فر   IPS-G-ME-253: 2014