پژوهشگاه در یک نگاه

پژوهشگاه استاندارد به عنوان مهم ترین مرجع پژوهشی و تحقیقاتی نظام استانداردسازی در کشور و نیز پل ارتباطی بین مراکز تولید و به کارگیری علم، با هدف تکمیل زنجیره علمی‌کشور و کسب اعتماد ملی نسبت به محصولات و خدمات، درصدد است با ایجاد بستر مناسب و در نظر گرفتن ساز وکارهای لازم، ضمن هدایت دانشگاهها و مراکز پژوهشی به رفع نیازهای علمی‌ استاندارد سازی، مقدمات "تبدیل یافته‌های علمی‌کشور به استاندارد" و "تدوین استانداردهای پژوهش محور"را به منظور معرفی و انتقال پیشرفت‌های علمی ‌به صنایع، مراکز خدماتی و نهایتا در سطح جامعه فراهم سازد. وجود 4 پژوهشکده، 15 گروه پژوهشی، 2 گروه پژوهشی مجازی و بیش از 110 آزمایشگاه تخصصی در پژوهشگاه استاندارد، بستر لازم را برای تحقیق و پژوهش فراهم آورده است.
پژوهشگاه استاندارد دارای مجموعا 244 نفر پرسنل می باشد که از این تعداد 42 نفر عضو هیات علمی پژوهشگاه می باشند.

اهم فعالیت ها
• انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
• تدوین استانداردهای پژوهش محور
• مشارکت در تدوین استانداردهای ملی
• مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
• مشارکت در تدوین استانداردهای کارخانه‌ای
• انجام آزمونهای استاندارد بر روی نمونه های تولیدی،وارداتی، صادراتی و غیره
• برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
• برگزاری همایش ها و سمینارها
• مشارکت در فعالیت های ارزیابی انطباق به عنوان ممیز فنی
• ارائه خدمات پژوهشی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور
• انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی توسعه ای و کاربردی به ویژه در حوزه استانداردسازی و کیفیت (کنترل، بهبود و تضمین سیستم ها) در طراحی، توسعه، تولید، نصب و سرویس
• انجام طرح های پژوهشی در ارتباط با سیستم بین المللی (SI) و ترویج آن به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور
• انجام پژوهش در ارتباط با تعیین عیار فلزات گرانبها
• انجام خدمات مشاوره ای علمی و فنی به تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، سایر مراکز علمی و پژوهشی

ایجاد و اداره کمیته های فنی متناظر ایزو
پژوهشگاه استاندارد در حال حاضر در تدوین استانداردهای بین‌المللی و ایجاد و اداره کمیته های فنی متناظر ایزو نقش فعال و مهمی را عهده دار می باشد. دبیری 17 کمیته‌ فنی و فرعی متناظر ایزو و 19 کمیته کدکس در زمینه مواد غذایی و کشاورزی، 13 کمیته‌ فنی و فرعی متناظر ایزو در ارتباط با شیمی، پتروشیمی، نساجی و صنایع سلولزی و بسته بندی و ایجاد و اداره 20 کمیته‌ فنی و فرعی متناظر ایزو در حوزه برق، مکانیک و ساختمان توسط کارشناسان پژوهشگاه استاندارد انجام شده است.دفتر آناليز ريسك