اخبار

 

آزمون کامل نمونه های بنزین مطابق با استاندارد روز اروپا EN 228 و استاندارد ملی ایران 4904 در آزمایشگاه بنزین گروه پژوهشی پتروشیمی
آزمایشگاه بنزین گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی از اواخر سال 1396 توانایی ارزیابی و آزمون کامل نمونه های بنزین مطابق با استاندارد روز اروپا EN 228 و استاندارد ملی ایران 4904 را دارد.
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آبان ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با دفاتر ستادی پژوهشگاه
با مشارکت همکاران ستادی، استانداردی در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آبان ماه سال 1397 به چاپ رسید.
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده درآبان ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آبان ماه سال 1397 به چاپ رسید.
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آبان ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی
با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در آبان ماه سال 1397 به چاپ رسید.
برگزاری کارگاه‌های آموزشی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
کارگاه‌های آموزشی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی با همکاری دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی در محل پژوهشگاه استاندارد برگزار گردید.
انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی با شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران
بین پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
نقش سازمان ملی استاندارد ایران در حفاظت از لایه اوزون
کارگاه آموزشی نقش سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر حفاظت از لایه ازون در روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 برگزار گردید
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مهر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی
با مشارکت همکاران پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مهر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی
با مشارکت همکاران پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، تعدادی استاندارد در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مهر ماه سال 1397 به چاپ رسید.
دفتر آناليز ريسك