معرفی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی یکی از 4 پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد ایران است. این پژوهشکده در راستای تحقق مأموریت‌های پژوهشگاه استاندارد در حوزه‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی در سه گروه پژوهشی اندازه شناسی و اوزان، گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق، گروه پژوهشی سیستم‌های کیفیت و در ادامه با ایجاد مرکز آزمون مهارت (PT) در زمینه طراحی و اجرای آزمون‌های مهارت، فعالیت می‌نماید.
عمده فعالیت‌های پژوهشکده، در قالب پروژه‌های کاری میان مدت و بلند مدت برای گروه‌های پژوهشی تعریف شده است. این پروژه‌ها برگرفته از وظایف قانونی پژوهشکده، چالش‌ها و نیازهای روز صنایع کشور می‌باشد.
پژوهشکده خود را متعهد می‌داند که خدمات اصلی خود را به بهترین شکل ممکن به مشتریان خود ارایه دهد. این پژوهشکده با رعایت کلیه الزامات قانونی و استانداردهای مرتبط با خدمات ارایه شده، جهت افزایش کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریان و طرف‌های ذی‌نفع و بهبود مستمر، استاندارد بین المللی INSO-ISO 9001را به عنوان الگوی مدیریت خود برگزیده است.
اهم خدمات این پژوهشکده به شرح زیر می باشد:
 • ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون استان تهران براساس روش اجرایی 208/111/ر تحت نظارت اداره استاندارد استان تهران
 • ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون استان آذربایجان شرقی براساس روش اجرایی 208/111/ر تحت نظارت اداره استاندارد استان آذربایجان شرقی
 • ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
 • ارزیابی شرکت‌های بازرسی براساس الزامات INSO-ISO-IEC 17020 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
 • طراحی و اجرای الگوهای آزمون مهارت (PT) بر اساس الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043
 • همکاری در تدوین طرح‌های بهبود اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌ها
 • ارایه خدمات مشاوره در کلینیک‌های استاندارد
 • راه‌اندازی پروژه ارزیابی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی براساس استاندارد INSO- ISO 15189 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
 • اجرای طرح توانمندسازی و ارتقاء سطح کیفی صنایع تولیدی (تجا) با همکاری ادارات استاندارد استان‌ها
 • اجرای طرح استانداردسازی خدمات
 • تدوین استانداردهای ملی
 • تدوین استاندارد کارخانه ای
 • اجرای طرح سالانه نرخ کیفیت محصولات
دفتر آناليز ريسك