اعضای هیأت علمی


نامنام خانوادگیگروه پژوهشیپست الکترونیک
فضه آریانسب پتروشیمی F_aryanasab@standard.ac.ir
هدی آل علی اندازه شناسی و اوزان h.aleali@standard.ac.ir
معصومه اطهری نیا میکروبیولوژی atharinia_m@standard.ac.ir
امیر افکار خودرو و نیروی محرکه afkar@standard.ac.ir
مهرناز امینی فر مواد غذایی aminifar.m@standard.ac.ir
فرزانه انصاری مواد غذایی ansari@standard.ac.ir
عارف اولادغفاری مواد غذایی a.oladghafari@standard.ac.ir
سبا بلقیسی مواد غذایی belgheisi@standard.ac.ir
زهره پوراعتدال مواد غذایی z.pouretedal@standard.ac.ir
زهرا پیراوی ونک مواد غذایی zpiravi@standard.ac.ir
علی توکلی گلپایگانی مهندسی پزشکی atavakoli@standard.ac.ir
مریم جلیلی مواد غذایی jalili@standard.ac.ir
مرجان حیدرزاده بیولوژی m.heidarzadeh@standard.ac.ir
ماهرو خالقی مقدم پتروشیمی m.khaleghi@standard.ac.ir
علی رضا خاکی فیروز بسته بندی و سلولزی khakifirooz@isiri.org.ir
فرناز دستمالچی مواد غذایی f.dastmalchi@standard.ac.ir
انوشه رحمانی سیستم های کیفیت a.rahmani@standard.ac.ir
لادن رشیدی مواد غذایی l.rashidi@standard.ac.ir
مهدی روحانی بسته بندی و سلولزی mroohani@standard.ac.ir
مژده روشن طبری مواد غذایی tabarim@standard.ac.ir
احسان زایرزاده بیولوژی zayerzadeh@standard.ac.ir
زهره سالاروند شیمی و پلیمر zsalarvand@standard.ac
بهزاد سعیدی رضوی ساختمانی و معدنی bsaidi@standard.ac.ir
روح اله سمنانی رهبر نساجی و چرم semnani@standard.ac.ir
محمد مهدی شرع پسند برق و الکترونیک sharepasand@standard.ac.ir
میثم شعبانیان بسته بندی و سلولزی m.shabanian@standard.ac.ir
لاله عدل نسب شیمی و پلیمر laleh_adlnasab@standard.ac.ir
فرنوش عطار بیولوژی f.attar@standard.ac.ir
زهرا علائی روزبهانی مواد غذایی z.alaei@standard.ac.ir
قاسم فدوی میکروبیولوژی fadavi@standard.ac.ir
محمد فرجی مواد غذایی mfaraji@standard.ac.ir
محمود فصیح سیستم های کیفیت mfasih45@yahoo.com
مریم قبادی دانا میکروبیولوژی Dana.m@standard.ac.ir
نوشین قلی پور زنجانی پتروشیمی n.gholipour@standard.ac.ir
معصومه محمودی میمند بیولوژی mah_maymand@standard.ac.ir
فهیم‌دخت مختاری بیولوژی fmokhtari@standard.ac.ir
منصوره مظاهری بیولوژی m_mazaheri@standard.ac.ir
بهزاد مهدی خانی ساختمانی و معدنی mehdikhani@standard.ac.ir
فرناز موحدی بسته بندی و سلولزی fzmovahedi@standard.ac.ir
مریم میرزائی کجانی مهندسی پزشکی ma.mirzaie@standard.ac.ir
ملیحه نازی نساجی و چرم mnnazi@standard.ac.ir
مجید نوری کمری خودرو و نیروی محرکه m.nouri@standard.ac.ir
بهزاد کرد بسته بندی و سلولزی b.kord@standard.ac.ir
مشخصات
نام:
Download CV
نام خانوادگی:
نام به انگلیسی:
نام خانوادگی به انگلیسی:
تاریخ تولد:
مرتبه علمی:
گروه پژوهشی:
محل تولد:
پست الکترونیکی:
سوابق تحصیلی
الف) تحصیلات
ب)پایان نامه های تحصیلی

سوابق فعالیت های پژوهشی
الف)کتب
ب)مقالات منتشر شده
ج)مقالات ارایه شده در همایش،کنفرانس و غیره
د)پروژه های تحقیقاتی

سوابق تدوین استاندارد ملی / بین المللی
سوابق فعالیت های آموزشی
سوابق فعالیت های اجرایی
تشویق،بورس تحصیلی،جوایز،تقدیرها
عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
داوری،ویراستاری و همکاری با هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی
شرکت در دوره های مختلف(آموزشی، پژوهشی)
دفتر آناليز ريسك